Poziv za dostavu informacija o programima i manifestacijama koje udruge planiraju organizirati tijekom 2018. godine

Turistička zajednica grada Siska i ove godine izrađuje kalendar događanja u gradu Sisku s ciljem bolje koordinacije i promocije događanja. Pravovremenom  izradom kalendara događanja možemo lakše planirati promociju tijekom godine ali i pružiti pomoć u koordinaciji događanja i logističku podršku. Stoga Vas molimo da u dostavljenu tablicu upišete informacije o događanjima/programima/manifestacijama koje planirate u 2018. godini.…