Poziv za dostavu informacija o programima i manifestacijama koje udruge planiraju organizirati tijekom 2018. godine

Turistička zajednica grada Siska i ove godine izrađuje kalendar događanja u gradu Sisku s ciljem bolje koordinacije i promocije događanja. Pravovremenom  izradom kalendara događanja možemo lakše planirati promociju tijekom godine ali i pružiti pomoć u koordinaciji događanja i logističku podršku. Stoga Vas molimo da u dostavljenu tablicu upišete informacije o događanjima/programima/manifestacijama koje planirate u 2018. godini.…

Javni poziv za 2018. godinu

U nastavku možete preuzeti potrebnu dokumentaciju (pdf) i obrasce (doc) za prijavu na Javni poziv Zajednice sportskih udruga grada Siska za 2018. godinu.   1. Članstvo ZSUGS 2017 2. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 3. OBAVIJEST JAVNI POZIV 4. TEKST JAVNOG POZIVA 5. UPUTE ZA PRIJAVITELJE 6. OBRAZAC A1 7. OBRAZAC A2 8.…