Nositelji kvalitete

Dana 13.12.2019. Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga grada Siska na prijedloga Povjerenstva za vrednovanje i određivanje nositelja kvalitete u pojedinim sportovima donijelo je: Odluka – kvaliteta Dana 03. i 04.12. Povjerenstvo za vrednovanje i određivanje nositelja kvalitete u pojedinim sportovima izvršilo je vrednovanje prispjelih prijava i donijelo slijedeći zaključak: Zapisnik povjerenstva za vrednovanje

Poziv za dostavu polugodišnjeg izvješća

Poštovani, ovim putem Vas podsjećamo da su sportske udruge članice Zajednice, sukladno potpisanom Ugovoru o namjenskoj doznaci sredstava namijenjenih sufinanciranju Programa javnih potreba u sportu Grada Siska u 2018. godini unutar aktivnosti koje se sufinanciraju putem Zajednice sportskih udruga grada Siska (u daljnjem tekstu: Ugovor), temeljem članka 6. istog Ugovora, a radi kontrole namjenskog korištenja…